Házirend

Alkalmazandó az adott szállásra vonatkozó egyedi házirend hiányában vagy annak kiegészítéseképpen.

A házirend szükségszerűen meghatározza a társas együttéléshez szükséges alapvető szabályokat, továbbá előírja és meghatározza az adott ingatlanok rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére szolgáló, a jogszabályokban külön nem rögzített követelményeket. Hatálya kiterjed az ingatlanok teljes egészére, beltérre és kültérre egyaránt, továbbá minden olyan fizikai személyre, aki az adott ingatlant állandó vagy ideiglenes jogcímmel használja. A mindenkori lakónak kötelessége betartani az aktuális házirendben fogalt szabályokat. Ennek elmulasztása esetén a szabálysértő első körben írásbeli figyelmeztetésben részesül, súlyos esetben az ingatlanról történő azonnali kizárást vonhatja maga után.

 1. A munkásszállás rendszeres takarítása az ingatlan lakóinak feladata és kötelessége. Az ingatlan tisztaságának ellenőrzését hetente a Property Invest Enterprise Kft. munkatársai végzik, ehhez az ingatlanba való bejutást a lakóknak biztosítaniuk kell.
 2. Az épületben elhelyezett használati tárgyakért, háztartási és műszaki gépekért, azok állagának megóvásáért és azok rongálódásából eredő károkért a kárt okozó személy a felelős.
 3. Az elektromos hálózatot, csatlakozókat szerelni és javítani szigorúan TILOS!
 4. A munkásszállásra a Property Invest Enterprise Kft. által biztosított elektromos fogyasztókon kívül más, saját fogyasztót bevinni szigorúan TILOS! Kivételt képez a mobiltelefontöltő, laptop, tablet és kisebb szórakoztatóelektronikai berendezés.
 5. A munkásszállóhoz tartozó használati tárgyakkal, ágyneművel és a kulcsokkal minden lakó elszámolási kötelezettséggel és anyagi felelősséggel tartozik.
 6. A munkásszállás belső helyiségeiben kizárólag olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz kárt a helyiségek falainak és berendezéseinek állagában.
  A munkásszálló területén a hatósági tűzrendészeti és balesetvédelmi előírásokat mindenki köteles betartani.
 7. A munkásszállás területén csak az arra kijelölt kültéri helyen megengedett a dohányzás. Dohányozni a munkásszállón belül közösségi helyiségekben és a szobákban szigorúan TILOS!
 8. A munkásszállás területén csak az arra kijelölt helyen megengedett a dohányzás. Dohányozni a közösségi helyiségekben és a szobákban szigorúan TILOS!
 9. A közösségi helyiségekben és területeken napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől. Az alkohol fogyasztása ezekben a helyiségekben szigorúan TILOS!
 10. A munkásszállás közösségi helyiségekben lévő tárgyakat privát használatra a szobába vinni vagy bútorokat a szobából kivinni TILOS!
  A külön tulajdonban lévő elektromos készülékek úgy üzemeltethetők, hogy mások nyugalmát ne zavarják.
 11. A konyhában, a tűzhelyen/sütőben/mikróban készülő ételt felügyelet nélkül hagyni TILOS, ellenkező esetben az edények eltávolításra kerülnek.
 12. A munkásszálláshoz tartozó közös használatra szolgáló és közösségi helyiségeket használat után tisztán és rendben kell átadni. Aki bármilyen módon a közös használatú helyeket, illetve területeket beszennyezi vagy megrongálja, köteles a szennyeződést saját költségén haladéktalanul megszüntetni (ideértve a WC és a zuhanyzó szennyezését is), illetve az okozott kárt megtéríteni.
 13. A munkásszálló folyosóin mindennemű lom és szemét tárolása még ideiglenesen is TILOS, valamint szintén TILOS a munkásszálló teljes területén a hulladék felhalmozása is!
 14. A munkásszállás területén még ideiglenesen sem tartózkodhat fertőző beteg.
 15. A személyi higiénia és a környezeti tisztaság be nem tartása a közösségből való kizárást vonja maga után. A munkásszállások ablakaiból tárgyakat, szemetet kidobni, folyadékot kiönteni TILOS!
 16. A munkásszálló ablakaiban, erkélyeién, folyosóin növényeket ápolni csak mások érdeksérelme nélkül lehetséges.
 17. A munkásszálló területén ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot tartani TILOS!
 18. A munkásszálláson vendég fogadása a tulajdonos/üzemeltető/házmester előzetes értesítésével és hozzájárulásával 21.00-ig engedélyezett.
 19. Az egyik szobából a másikba való költöztetés esetén a lakó köteles együttműködni a szállás tulajdonosával/üzemeltetőjével.
 20. Kiköltözés a tulajdonossal/üzemeltetővel való egyeztetés után a kilépő papír és a szobaleltár együttes kitöltésével és aláírásával lehetséges. A szobákat, a berendezéseket kitakarítva és eredeti állapotba visszarendezve kell átadni.

Bármilyen kérés, kérdés, probléma esetén elsőként a munkásszállás tulajdonosához, üzemeltetőjéhez/házmesteréhez kell fordulni!

A házirend bármely pontjának be nem tartása a munkásszállóról történő azonnali kizárást von maga után!

A jelen házirend ismerete és betartása nem mentesít az adott munkásszállás saját házirendjének ismerete és betartása alól.

Összehasonlítás

Adja meg a keresett szót vagy kifejezést